O SPOLEČNOSTI

   Na jaře roku 1997 byla v Písku založena 4 společníky společnost s ručením omezeným, zabývající se silničním stavitelstvím. Do konce roku 2004 firma sídlila v Městském areálu MS Písek, odkud přestěhovala sídlo do Ražic. Nové sídlo firmy se snaží zrekonstruovat tak, aby co nejvíce vyhovovalo po technické i personální stránce povaze podnikání.

   Zaměstnáváme cca 20 zaměstnanců a jsme vybaveni veškerou základní mechanizací potřebnou pro stavební činnost. Staráme se o zvyšování profesní úrovně zaměstnanců, včetně všech základních školení potřebných k chodu firmy.

   Při realizaci staveb klademe důraz na vysokou kvalitu prováděných prací, dodržování technologických postupů a na důsledné dodržování smluvených termínů a cen. V roce 2005 jsme získali certifikát jakosti ISO 9001/2001.