ČINNOSTI

 • výstavba, rekonstrukce a opravy městských a obecních komunikací,
 • zemní práce,
 • výstavba a opravy lesních cest,
 • překládky inženýrských sítí,
 • stavba a rekonstrukce kanalizací, vodovodů a plynovodů,
 • izolace bentonitovými rohožemi,
 • opravy překopů a výtluků, ruční pokládka obalovaných směsí,
 • stavby a opravy chodníků,
 • pokládka zámkové a kamenné dlažby, obrubníků, příkopových tvárnic, atd.
 • stavby z kamene – mostky, opěrné zdi, podezdívky atd.
 • výstavba, opravy, odbahnění retenčních nádrží a rybníků, opravy hrází
 • výstavba cyklostezek
_